Close
beak

Statystyka posiedzeń Komisji 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: CZWARTEK, 12 PAŹDZIERNIKA 2017 - 10:49, Traczyk Ewa

Posiedzenia Komisji Rady m.st. Warszawy w kadencji 2014 - 2018

2014/2015 - zobacz
2016 rok  - zobacz

2017 rok

Komisje Rady m.st. Warszawy

2017
I

 2017
II

 2017
III

2017 
IV

2017 
V

2017
VI

 2017
VII

2017
VIII

2017
IX

2017
X

2017
XI

2017
XII

Razem

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

 2

 2

 1

 1

 

 

 

 

Komisja Budżetu i Finansów

 1

 1

 2

 1

 2

 1

 2

 1

 

 

 

 

Komisja Edukacji i Rodziny   

 3

 1

 3

 1

 2

 1

 

 

 

 

Komisja Etyki   

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

Komisja Infrastruktury i Inwestycji   

 1

 0

 2

 1

 2

 1

 1

 2

 

 

 

 

Komisja Inwentaryzacyjna

 1

 1

 1

 2

 1

 

 

 

 

Komisja Kultury i Promocji Miasta   

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 0

 1

 

 

 

 

Komisja Ładu Przestrzennego

 1

 1

 3

 2

 3

 2

 1

 2

 

 

 

 

Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego 

 0

 2

 1

 1

 

 

 

 

Komisja Ochrony Środowiska    

 2

 1

 2

 1

 2

 1

 

 

 

 

Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom  

 1

 0

 2

 1

 1

 

 

 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego 

 3

 2

 1

 2

 2

 1

 1

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna

 0

 1

 1

 0

 1

 

 

 

 

Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej 

 1

 1

 1

 0

 1

 1

 2

 

 

 

 

Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki

 1

 1

 1

 1

 2

 1

 

 

 

 

Komisja Statutowo-Regulaminowa  

 0

 1

 0

 0

 

 

 

 

Komisja Zdrowia

 0

 1

 1

 2

 1

 1

 

 

 

 

Razem

22 

 15

22 

 17

30 

28 

 18

 18

16 

 

 

 

 

Wyróżnienia