Close
beak

Statystyka posiedzeń Komisji 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: CZWARTEK, 3 STYCZNIA 2019 - 13:03, Traczyk Ewa

Posiedzenia Komisji Rady m.st. Warszawy w kadencji 2018 - 2023

W sprawach związanych z działalnością komisji Rady m.st. Warszawy można się kontaktować bezpośrednio z odpowiedzialnymi pracownikami Biura Rady - [szczegóły]

2018 rok - zobacz

2019 rok

Komisje Rady m.st. Warszawy

2019
I

2019
II

2019
III

2019
IV

2019
V

2019
VI

2019
VII

2019
VIII

2019
IX

2019
X

2019
XI

 2019
XII

Razem
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Edukacji
Komisja Etyki
Komisja Infrastruktury i Inwestycji
Komisja Inwentaryzacyjna
Komisja Kultury i Promocji
Komisja Ładu Przestrzennego
Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego
Komisja Ochrony Środowiska
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji
Komisja Rewizyjna
Komisja Skarg, Wniosków i Partycji
Komisja Samorządowa i integracji Europejskiej
Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki
Komisja Statutowo-regulaminowa
Komisja Zdrowia

Razem

 

 

 

Wyróżnienia