Close
beak

Zbigniew Cierpisz Radny m.st. Warszawy 

Notka biograficzna

Mandat wygaszony postanowieniem Komisarza Wyborczego z dnia 28 marca 2017 r., DWW-773-3/17.

Zbigniew Cierpisz

Z wykształcenia jest lekarzem medycyny, specjalistą ginekologiem położnikiem. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Jest także menadżerem prowadzącym z powodzeniem od 1991 roku własną firmę rodzinną. Ukończył również dwuletnie studia podyplomowe w zakresie
„Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki w Opiece Zdrowotnej” w Szkole Zdrowia Publicznego w Łodzi oraz studia podyplomowe „Zarządzanie Spółkami w Polsce we Współczesnym otoczeniu Prawno-Finansowym” w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.

Działalność samorządowa
W kadencji samorządowej 2002–2006 pełnił funkcję Radnego Dzielnicy Praga Północ. W Radzie Dzielnicy Pragi Północ był wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy. W Radzie Dzielnicy pracował w Komisji Zdrowia, Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej.
Od 2010 r. radny m.st. Warszawy. Tak jak w poprzedniej kadencji zasiada w Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom, Komisji Zdrowia oraz w Komisji Budżetu i Finansów. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia. 

Komisje

Działalność w Komisjach: Budżetu i Finansów, Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom oraz Zdrowia

Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia

Zakres zainteresowań

 • Szeroko pojęte zagadnienia Ochrony Zdrowia.
 • Zagadnienia z zakresu Polityki Społecznej.
 • Rynki Finansowe.
 • Strony WWW

  Dane kontaktowe

  Oświadczenia majątkowe

  oświadczenia majątkowe - zobacz

  Dyżury radnego

   

  Interpelacje i zapytania

  Interpelacje i zapytania
  kadencji 2014 - 2018 - zobacz

  Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

  Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
  na posiedzeniach
  Procentowy udział obecności Radnego
  na posiedzeniach
  2014 4 4 100 %
  2015 21 20 95 %
  2016 16 15 94 %
  2017
  (stan na 2018-09-27)
  7 5 71 %
  Podsumowanie: 48 44 92 %

  Statystyka głosowań

  zobacz więcej >>

  Wyróżnienia