Close
beak

Rafał Dorosiński Radny m.st. Warszawy 

Notka biograficzna

Rafał Dorosiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy wydziałach prawa Uniwersytetu Warszawskiego i University of Florida. Prawnik - aplikant adwokacki. W latach 2006 – 2010 Wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (m.in. komisje edukacji i finansów). Inicjator powstania sieci nowych placów zabaw na Bemowie. Na studiach członek Zarządu Samorządu Studentów WPiA, związany z organizacjami studenckimi i pozarządowymi. Stypendysta amerykańskich think-tanków: Acton Institute i Cato Institute oraz uczestnik programów szkoleniowych Leadership Institute, a także Szkoły Letniej Instytutu Tertio Millenio i Akademii Politycznej Fundacji Konrada Adenauera.

Okręgi wyborcze

Komisje

Działalność w Komisjach: Edukacji,  Inwentaryzacyjnej  oraz Polityki Społecznej i Rodziny.

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji.

Protokoły i porządki z posiedzeń rozwiązanych komisji -  [
zobacz]

Zakres zainteresowań

Strony WWW

Oświadczenia majątkowe

oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: w każdą pierwszą środę miesiąca
Miejsce: Biuro Rady m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, p. XX, s. 2020 (pokój radnych).
Godziny: od 17.30 do 18.30

  • Dodatkowe informacje: możliwe jest spotkanie w innym terminie, po wcześniejszym umówieniu się w Biurze Rady m.st. Warszawy, PKiN p. XX, s. 2001 lub telefonicznie 22 443 05 90

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania
kadencji 2014 - 2018 - zobacz

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
na posiedzeniach
Procentowy udział obecności Radnego
na posiedzeniach
2014 4 4 100 %
2015 21 19 90 %
2016 16 16 100 %
2017 20 17 85 %
2018
(stan na 2018-09-27)
15 15 100 %
Podsumowanie: 76 71 93 %

Statystyka głosowań

zobacz więcej >>

Wyróżnienia