Close
beak

Piotr Jaworski  

Notka biograficzna

Mandat wygaszony postanowieniem Komisarza Wyborczego z dn. 9.12.2014 r.

Piotr Jaworski

Ma 37 lat Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Studium Podatkowego dla Doradców i Ekspertów Podatkowych.

W latach 2001 - 2005 pracował w Naczelnej Radzie Zrzeszeń Handlu i Usług pełniąc m.in. funkcję dyrektora generalnego. W okresie 2005 - 2010, do czasu wyboru na stanowisko z-ca burmistrza, był ekspertem prawno-gospodarczym Krajowej Izby Gospodarczej. Odpowiadał m.in. za zadania z zakresu szeroko rozumianej polityki gospodarczej i legislacji.

W latach 2003 - 2006 członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej na Osiedlu „Dąbrówka Wiślana.” Od 2008 r. członek i założyciel Stowarzyszenia „Moja Białołęka”. Zwolennik stwierdzenia, że problemy lokalne powinny być poznawane i rozwiązywane przy aktywnym udziale społeczności lokalnej.

W latach 2006 - 2010 radny Dzielnicy Białołęka (przewodniczący Komisji Planu i Budżetu oraz Komisji Inwestycyjnej), od grudnia 2010 roku, po ponownym wyborze na radnego - zastępca burmistrza, a od lipca 2013 roku Burmistrz Dzielnicy Białołęka.

3 grudnia 2014 r. został ponownie wybrany przez Radę Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na Burmistrza Dzielnicy Białołęka w kadencji 2014 - 2018. 

Ma żonę i dwójkę dzieci. Prywatnie interesuje się historią średniowiecza. Bardzo ważne jest dla niego zachowanie miejscowych tradycji, wspomnień i kultury będących elementem dziedzictwa historycznego Białołęki. Zwolennik aktywnego uprawiania sportu, w tym jazdy na nartach i rowerze.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Zakres zainteresowań

Strony WWW

Dane kontaktowe

Oświadczenia majątkowe

Dyżury radnego

Interpelacje i zapytania

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Statystyka głosowań

Dane niedostępne dla tej kadencji.

Wyróżnienia