Close
beak

Piotr Guział Radny m.st. Warszawy 

Notka biograficzna

Kluby

Radny niezrzeszony, Warszawska Wspólnota Samorządowa 

Zakres zainteresowań

Strony WWW

Oświadczenia majątkowe

oświadczenie majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania
kadencji 2014 - 2018 - zobacz

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
na posiedzeniach
Procentowy udział obecności Radnego
na posiedzeniach
2014 4 3 75 %
2015 21 18 86 %
2016 16 14 88 %
2017 20 16 80 %
2018
(stan na 2018-10-18)
16 14 88 %
Podsumowanie: 77 65 84 %

Statystyka głosowań

zobacz więcej >>

Wyróżnienia