Close
beak

Paweł Terlecki Radny m.st. Warszawy 

Notka biograficzna

Paweł Terlecki
Urodził się w 1961 roku, w Warszawie.

Wykształcenie wyższe, podyplomowe z zakresu obrotu oraz zarządzania nieruchomościami. 
Nr licencji zawodowej 20004. Radny kadencji 2006 – 2010.

Okręgi wyborcze

Komisje

Działalność w Komisjach: Rewizyjnej, Infrastruktury i Inwestycji, Ładu Przestrzennego oraz Sportu, Rekreacji i Turystyki 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zakres zainteresowań

 • problemy mieszkańców oraz ich skuteczne rozwiązywanie,
 • zarządzanie zasobami lokalnymi m.st. Warszawy,
 • funkcjonowanie inwestycji w Warszawie,
 • sport, turystyka, rekreacja,
 • jakość życia mieszkańca Warszawy tj.:
  • funkcjonowanie transportu publicznego,
  • rozwój kultury fizycznej i sportu,
  • rozwój kultury,
  • czytelnictwa,
  • promowanie aktywności seniorów,
  • podniesienie aktywności fizycznej i zdrowotnej młodego pokolenia.

Strony WWW

Oświadczenia majątkowe

oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: w drugi piątek każdego miesiąca
Miejsce: w Urząd Dzielnicy Warszawa - Wola,
Al. Solidarności 90, pokój radnych nr 013 (parter)
Godz.:17.00 – 18.00
Telefon: 22 443 57 90

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania:
kadencji 2014 - 2018  - zobacz

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
na posiedzeniach
Procentowy udział obecności Radnego
na posiedzeniach
2014 4 4 100 %
2015 21 21 100 %
2016 16 15 94 %
2017 20 20 100 %
2018
(stan na 2018-09-27)
15 15 100 %
Podsumowanie: 76 75 99 %

Statystyka głosowań

zobacz więcej >>

Wyróżnienia