Close
beak

Paulina Piechna-Więckiewicz Radna m.st. Warszawy 

Notka biograficzna

Paulina Piechna-Więckiewicz

Warszawianka, kobieta w samorządzie. Od 2006 r. radna m.st. Warszawy, w  kadencji 2010 - 2014 wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny oraz Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy. Przewodnicząca Federacji Młodych Socjaldemokratów „FMS”, młodzieżówki SLD, członkini Zarządu Krajowego SLD oraz Wiceprzewodnicząca SLD w Warszawie. W swojej działalności zajmuje się w szczególności tematyką edukacji (Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy), wykluczenia społecznego (Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologii), równouprawnienia, walki z dyskryminacją, oraz problemów z jakimi na co dzień spotyka się młodzież. W warszawskim samorządzie walczy m.in. o większą dostępność Warszawiaków i Warszawianek do publicznych żłobków i przedszkoli, o zrównoważony budżet m.st. Warszawy dostosowany do socjalnych potrzeb mieszkańców (Komisja Budżetu i Finansów), o równouprawnienie i tolerancję również w ramach warszawskich urzędów, o darmowy, bezprzewodowy internet dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek Warszawy bez względu po jakiej stronie Wisły mieszkają.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mama Anny i Karoliny.

Komisje

Działalność w Komisjach: Rewizyjnej, Budżetu i Finansów, Edukacji, Ładu Przestrzennego oraz Polityki Społecznej i Rodziny.
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji.

Protokoły i porządki z posiedzeń rozwiązanych komisji -  [zobacz]

Zakres zainteresowań

Strony WWW

Oświadczenia majątkowe

oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Dyżur 1: drugi poniedziałek miesiąca
Miejsce: SLD Mokotów, Al. Niepodległości 161, lok. 2
Tel.: 22 443 05 84 lub 22 443 05 83
Godziny: od 17.00

Dyżur 2 : druga środa miesiąca po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu spotkania
Miejsce: w Biurze Rady m.st. Warszawy, PKiN p.XX, s. 2020 (pokój radnych)
Tel.: 22 443 05 84 lub 22 443 05 83
Godziny: od 15.00 do 16.00  

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania:

W kakdencji 2014 - 2018 -  zobacz

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
na posiedzeniach
Procentowy udział obecności Radnego
na posiedzeniach
2014 4 4 100 %
2015 21 20 95 %
2016 16 16 100 %
2017 20 20 100 %
2018
(stan na 2018-10-18)
16 16 100 %
Podsumowanie: 77 76 99 %

Statystyka głosowań

zobacz więcej >>

Wyróżnienia