Close
beak

Olga Johann Radna m.st. Warszawy 

Notka biograficzna

Mandat wygaszony postanowieniem Komisarza Wyborczego z dnia 26 kwietnia 2017 r., nr DWW-773-5/17

Olga Johann, 72 lata.

  • Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych,
  • W latach 1965–1968 była pracownikiem naukowym Zakładu Socjologii Politechniki Warszawskiej oraz współtwórcą pierwszego podręcznika dla studentów "Socjologia pracy". W latach 1968–1989 pracowała jako psycholog i dyrektor w Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Warszawie oraz jako biegła w Sądzie dla Nieletnich. Była członkiem komisji w Ministerstwie Oświaty zajmującą się problematyką młodzieży niepełnosprawnej. Pracowała także w Młodzieżowym Telefonie Zaufania, zajmowała się nadzorem merytorycznym nad pracami poradni na terenie województwa warszawskiego. Była członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
  • Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących problemów dzieci i młodzieży. Przez okres dwóch lat współpracowała z telewizyjnym programem „Decyzje 15-latków,
  • W latach 1989–1990 pracowała w Biurze Interwencji Senatu, w 1990 roku nadzorowała przebieg wyborów prezydenckich w województwie bydgoskim jako przedstawiciel Senatu w Państwowej Komisji Wyborczej,
  • W latach 1990–1991 pracowała jako główny specjalista w Ministerstwie Edukacji Narodowej, gdzie nadzorowała pracę kuratorów oświaty oraz przygotowywała projekty aktów normatywnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od roku 1992 do 2006 pełniła funkcję wicedyrektora oraz dyrektora Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej "TOP" w Warszawie oraz była członkiem komisji dyscyplinarnej w MEN,
  • W latach 2002–2006 pełniła funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
  • Niezależnie od pracy zawodowej, jest Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej Prawo i Sprawiedliwość.

Komisje

Zakres zainteresowań

Strony WWW

Dane kontaktowe

Oświadczenia majątkowe

oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

 

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania:
kadencji 2014 - 2018 - zobacz

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
na posiedzeniach
Procentowy udział obecności Radnego
na posiedzeniach
2014 4 4 100 %
2015 21 20 95 %
2016 16 15 94 %
2017
(stan na 2018-10-18)
8 2 25 %
Podsumowanie: 49 41 84 %

Statystyka głosowań

zobacz więcej >>

Wyróżnienia