Close
beak

Michał Grodzki Radny m.st. Warszawy 

Notka biograficzna

Mandat wygaszony postanowieniem Komisarza Wyborczego z dnia 19 lipca 2016 r., DWW-772-22/16.

Michał Grodzki

 • radny Klubu Prawo i Sprawiedliwość,
 • Przewodniczący Zarządu Komitetu Prawo i Sprawiedliwość Bemowo,
 • lat 34, urodzony w Warszawie,
 • mgr politologii - kierunek - polityka społeczna na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Menedżerskiego w Katedrze Zarządzania Gospodarką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • słuchacz licznych kursów z zakresu polityki społecznej w Krajowej
  Szkole Administracji Publicznej w Warszawie,
 • w latach 2006-2011 pracownik Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Biurze Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego oraz Gabinetu Szefa Kancelarii Prezydenta RP,
 • w latach 1992-2006 harcerz, instruktor harcerski - drużynowy oraz członek Komendy Hufca ZHP - Warszawa Wola,
 • obecnie współpracownik Posła na Sejm RP Adama Kwiatkowskiego,
 • członek Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Komisje

Działalność w Komisjach: Ładu Przestrzennego, Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom oraz Rozwoju Gospodarczego 

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom

Zakres zainteresowań

Strony WWW

Dane kontaktowe

Oświadczenia majątkowe

oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

 

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania
kadencji 2014 - 2018 - zobacz

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
na posiedzeniach
Procentowy udział obecności Radnego
na posiedzeniach
2014 4 4 100 %
2015 21 21 100 %
2016
(stan na 2018-09-27)
10 9 90 %
Podsumowanie: 35 34 97 %

Statystyka głosowań

zobacz więcej >>

Wyróżnienia