Close
beak

Michał Czaykowski Radny m.st. Warszawy 

Notka biograficzna

Michał Czaykowski

Radca prawny, adwokat. Doktor nauk prawnych. Były prokurator w Warszawie.
Ukończył Podyplomowe Europejskie Studia w zakresie finansowania inwestycji samorządu terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej oraz na tej uczelni ukończył studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracował  jako szef Gabinetu Ministra Sportu i Turystyki, doradca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nauczyciel akademicki oraz ratownik WOPR. Z samorządem terytorialnym jest związany od 2002 roku. Od 2010 roku jest radnym m.st. Warszawy.

Okręgi wyborcze

Komisje

Działalność w Komisjach:  Rewizyjnej, Ładu Przestrzennego oraz Etytki

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego 

Zakres zainteresowań

Szczególnie interesuje się zagadnieniami prawnymi, historią architektury Warszawy oraz sportem.

Strony WWW

Dane kontaktowe

Oświadczenia majątkowe

oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: ostatni czwartek miesiąca po wcześniejszym umówieniu godziny spotkania
na nr 22 443 05 83
Miejsce: w Biurze Rady m.st. Warszawy, PKiN p.XX, s. 2020 (pokój radnych)
Godziny: od 18.00 do 20.00

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania
kadencji 2014 - 2018 - zobacz

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
na posiedzeniach
Procentowy udział obecności Radnego
na posiedzeniach
2014 4 4 100 %
2015 21 21 100 %
2016 16 14 88 %
2017 20 20 100 %
2018
(stan na 2018-09-27)
15 14 93 %
Podsumowanie: 76 73 96 %

Statystyka głosowań

zobacz więcej >>

Wyróżnienia