Close
beak

Michał Bitner Radny m.st. Warszawy 

Notka biograficzna

Urodzony i wychowany na warszawskim Powiślu.
Od 1998 do 2010 roku radny Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów). Od 2010 roku radny m.st. Warszawy.
Jako radny zajmuje się problematyką rozwoju miasta, w tym poprawianiem jakości transportu i zagospodarowania przestrzennego. Chciałby, żeby Warszawa była miastem, w którym codzienne funkcjonowanie mieszkańców było wygodne.
Zaangażowany w sprawy mieszkańców. Inicjator m.in. przywrócenia komisariatu policji przy ul. Ludnej, oświetlenia Parku im. Rydza-Śmigłego na Powiślu, modernizacji al. 3 Maja.
W przeszłości członek sekcji pływackich MKS MDK, Polonii Warszawa i Akademickiego Związku Sportowego. Był przewodniczącym Towarzystwa Współpracy Młodzieży „Prosper”, członkiem władz organizacji uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Warszawskim, współpracownikiem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Komisje

Działalność w komisjach: Doraźna Komisja Cyfryzacji, Infrastruktury i Inwestycji, Ładu Przestrzennego oraz Statutowo-Regulaminowej 

Przewodniczący Doraźnej Komisji Cyfryzacji.
Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i Inwestycji. 

Zakres zainteresowań

Moje zainteresowania jako radnego to przede wszystkim:
- usprawnianie funkcjonowania miasta (intuicyjne korzystanie z miasta przez mieszkańców),
- transport zbiorowy, a szczególnie kolej miejska (metro, SKM),
- zarządzanie informacją (technologie informatyczne wspierające obieg i wymianę informacji),
- rozwój mojego Powiśla.

Strony WWW

Dane kontaktowe

Oświadczenia majątkowe

oświadczenie majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca poprzez e-mail: mbitner@radny.um.warszawa.pl

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania:
kadencji 2014 - 2018 - zobacz

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
na posiedzeniach
Procentowy udział obecności Radnego
na posiedzeniach
2014 4 4 100 %
2015 21 21 100 %
2016 16 16 100 %
2017 20 17 85 %
2018
(stan na 2018-09-27)
15 15 100 %
Podsumowanie: 76 73 96 %

Statystyka głosowań

zobacz więcej >>

Sprawozdania

Sprawozdanie z ...

Wyróżnienia