Close
beak

Marta Jezierska Radna m.st. Warszawy 

Notka biograficzna

Marta Jezierska

Jestem psychologiem i psychoterapeutką, certyfikowanym Mistrzem NLP. Ukończyłam także podyplomowe studia zarządzania gospodarką samorządu terytorialnego w SGH. Od 2003 r. prowadzę hipnoterapię, psychoterapię indywidualną, konsultacje psychologiczne oraz warsztaty terapeutyczne, opracowywałam i realizowałam programy terapeutyczne i programy rozwoju osobistego oraz szkolenia z umiejętności psychospołecznych, w organizacjach pozarządowych i ośrodkach prywatnych. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, w zarządzie generalnym ogólnopolskiej grupy kapitałowej zarządzającej nieruchomościami (budowanie zespołu, rozwój, negocjacje handlowe, pozyskiwanie klienta, zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz doświadczenie we współpracy z samorządami lokalnymi w zakresie zamówień publicznych i gospodarowania mieniem komunalnym. Przeprowadziłam ponad 300 godzin szkoleń wewnętrznych dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania. Tematyka prowadzonych przeze mnie szkoleń obejmowała m.in. komunikowanie się, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, ustalanie celów i misji firmy, treningi antystresowe, psychologię zarządzania, metody efektywnego uczenia się i twórczego rozwiązywania problemów, budowanie zespołu, budowanie wizerunku i autoprezentacja, motywowanie i inspirowanie. W lipcu 2014 r. założyłam własny Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju PEŁNIA, w którym wraz z moim zespołem terapeutycznym wspieram ludzi w ich rozwoju osobistym i duchowym oraz pomagam im radzić sobie z problemami. Motto, jakim kieruję się w swoim życiu, pracy zawodowej i działalności społecznej: „Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna. Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który stoi przede mną. Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość”. Prywatnie jestem mamą sześcioletniego Mateusza. Moje pasje to tango argentyńskie i podróże.
Jako radna m.st. Warszawy w kadencji 2010-2014 z Okręgu Nr 1 Ochota, Śródmieście, byłam przewodnicząca Komisji Etyki oraz członkinią Komisji Edukacji, Komisji Kultury i Promocji Miasta i Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom.

Komisje

Działalność w Komisjach: Edukacji oraz Polityki Społecznej i Rodziny.

Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Protokoły i porządki z posiedzeń rozwiązanych komisji -  [zobacz]

Zakres zainteresowań

Głównym obszarem moich zainteresowań są kwestie społeczne, rodzina, zdrowie i bezpieczeństwo, a w szczególności:
- lokalny system wsparcia dla rodzin
- poprawę infrastruktury edukacyjnej
- większa dostępność form opieki nad dziećmi do lat 3
- zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach
- bezpieczeństwo dzieci w szkołach, na ulicy, na placach zabaw
- budowa placów zabaw przy szkołach
- upowszechnianie w szkołach zdrowego sposobu odżywiania się
- zakaz sprzedaży „śmieciowego” jedzenia i napojów energetyzujących w sklepikach szkolnych
- modernizacja i remont boisk szkolnych
- stacje Veturilo
- rozbudowa ścieżek rowerowych
- Warszawska Kartę Rodziny i Karta Młodego Warszawiaka
- Warszawska Kartę Seniora
- urzędy przyjazne rodzinie
- likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i rodziców z wózkami
- pomoc w języku migowym dla osób niesłyszących
- budżet partycypacyjny

Strony WWW

 

Oświadczenia majątkowe

oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: wtorki - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Biurze Rady m.st. Warszawy
Miejsce: Biuro Rady m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, PKiN, p. XX, p. 2020
Godzina: 16.00 - 19.00
Telefon: 22 443 05 83 lub 22 443 05 84

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania
kadencji 2014 - 2018 - zobacz

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
na posiedzeniach
Procentowy udział obecności Radnego
na posiedzeniach
2014 4 4 100 %
2015 21 21 100 %
2016 16 16 100 %
2017 20 19 95 %
2018
(stan na 2018-10-18)
16 13 81 %
Podsumowanie: 77 73 95 %

Statystyka głosowań

zobacz więcej >>

Wyróżnienia