Close
beak

Maciej Wyszyński Radny m.st. Warszawy 

Notka biograficzna

Maciej Wyszyński, urodził się w 1969 r.

Żonaty, troje dzieci, mieszkaniec Ursynowa.

Ekonomista, ekspert w dziedzinie finansów i bankowości. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w instytucjach bankowych (NBP, PKO BP).
Zaangażowany w sprawy mieszkańców Ursynowa. Inicjator budowy szpitala jednego dnia na zielonym Ursynowie, budowy Parku przy Bażantarni, budowy przedszkola przy ul. Pala Telekiego. Jego obsesją jest ekologia i sport. Aktywny pasjonat propagujący zdrowy tryb życia.

Od 2006 r. w Radzie m.st. Warszawy. W obecnej kadencji:

  • Przewodniczy Komisji Rewizyjnej;
  • członek Komisji Budżetu i Finansów,
  • członek Komisji Ochrony Środowiska,
  • członek Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki.

Ponadto sprawuje inne funkcje w warszawskim samorządzie:

  • Przewodniczący Komitetu Audytu w m.st. Warszawa,
  • Przewodniczący Rady Społecznej ds. modernizacji i rozbudowy ZUSOK-u,
  • Przewodniczący Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ursynów,
  • członek Rady ds. Budżetu Partycypacyjnego przy Prezydencie m.st. Warszawy.

Członek Zarządu koła PO na Ursynowie.

Komisje

Działalność w Komisjach: Budżetu i Finansów, Ochrony Środowiska, Sportu, Rekreacji i Turystyki, Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zakres zainteresowań

Strony WWW

Dane kontaktowe

Oświadczenia majątkowe

oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: w drugi poniedziałek miesiąca
Miejsce: Biuro Rady m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, p. XX, s. 2020 (pokój radnych).
Godziny: 16.30-17.30

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania
kadencji 2014 - 2018 - zobacz

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
na posiedzeniach
Procentowy udział obecności Radnego
na posiedzeniach
2014 4 4 100 %
2015 21 21 100 %
2016 16 16 100 %
2017 20 20 100 %
2018
(stan na 2018-10-18)
16 16 100 %
Podsumowanie: 77 77 100 %

Statystyka głosowań

zobacz więcej >>

Wyróżnienia