Close
beak

Maciej Stasiak Radny m.st. Warszawy 

Notka biograficzna

Mandat wygaszony postanowieniem Komisarza Wyborczego z dnia 23 października 2017 r., DWW-772-20/17.

Maciej Stasiak, urodzony, wychowany i zamieszkały w Warszawie. Jednokrotnie żonaty, dwoje dorosłych dzieci. Doktor habilitowany nauk biologicznych; w latach 2011-2017 profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponad 35 lat zawodowej pracy naukowej, głównie w Polsce; dwa amerykańskie dwunastomiesięczne stypendia naukowe w Stanach Zjednoczonych. Publikacje z zakresu m.in.: fizjologicznych i behawioralnych mechanizmów warunkowania instrumentalnego, pamięci krótko- i długotrwałej, właściwości mózgu izolowanego, psychobiologii rozwojowej, habituacji, apestatu. Przynależność do towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Etologicznego, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego.
Współzałożyciel Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.
Należy do partii Prawo i Sprawiedliwość; nie należał do żadnej innej partii.

Komisje

Działalność w komisjach: Budżetu i Finansów oraz Ochrony Środowiska

Zakres zainteresowań

Strony WWW

Dane kontaktowe

Oświadczenia majątkowe

Dyżury radnego

Interpelacje i zapytania

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
na posiedzeniach
Procentowy udział obecności Radnego
na posiedzeniach
2017
(stan na 2018-10-18)
8 7 88 %
Podsumowanie: 8 7 88 %

Statystyka głosowań

zobacz więcej >>

Wyróżnienia