Close
beak

Małgorzata Zakrzewska Radna m.st. Warszawy 

Notka biograficzna

Małgorzata Zakrzewska

Urodziłam się w 1965 r. w Warszawie. Ukończyłam Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat związana jestem zawodowo – jako ekspert i menedżer - z mediami elektronicznymi i wydawnictwami.

Obecnie pracuję w Narodowym Instytucie Audiowizualnym, ponadto przewodniczę Radzie Programowej Radia dla Ciebie. W latach 2004-2008 byłam członkiem Rady Programowej Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego.

Trzecią kadencję jestem radną m.st. Warszawy. Jestem członkiem Komisji Kultury i Promocji, której przewodniczę, Komisji ds. Nazewnictwa oraz Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej.

Komisje

Działalność w Komisjach: Kultury i Promocji Miasta oraz Samorządowej i Integracji Europejskiej 

Przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Miasta

Zakres zainteresowań

  • Public policy
  • Historia najnowsza
  • Historia sztuki
  • Film i teatr.

Strony WWW

Dane kontaktowe

Oświadczenia majątkowe

oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: po uzgodnieniu terminu
Telefon: 22 443 05 83 lub osobiście w Biurze Rady m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, p. XX, s. 2001.

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania:
kadencji 2014 - 2018 - zobacz

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
na posiedzeniach
Procentowy udział obecności Radnego
na posiedzeniach
2014 4 4 100 %
2015 21 21 100 %
2016 16 15 94 %
2017 20 20 100 %
2018
(stan na 2018-09-27)
15 14 93 %
Podsumowanie: 76 74 97 %

Statystyka głosowań

zobacz więcej >>

Wyróżnienia