Close
beak

Małgorzata Żuber-Zielicz Radna m.st. Warszawy 

Notka biograficzna

Małgorzata Żuber-Zielicz

Urodziłam się w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie zdobyłam maturę i pierwsze doświadczenia harcerskie wraz ze stopniem phm. Po studiach na UW od roku 1980 uczyłam fizyki w LO im. M. Kopernika w Warszawie. W latach 1986-1991 kształciłam instruktorów harcerskich w SHS „Perkoz” i Centralnej Szkole Instruktorów Harcerskich w Załęczu Wielkim.

Za zaadaptowanie dla harcerstwa i upowszechnienie technik psychologii humanistycznej otrzymałam Harcerską Nagrodę Myśli Twórczej (1991).

W latach 1991-1994 pracowałam w szkole przy Ambasadzie RP w Sofii. Od roku 1994 uczyłam fizyki w LO im. Kopernika, będąc też koordynatorem programu rozwoju osobistego i społecznego CAS w programie Międzynarodowej Matury (IB), a od roku 1998 także wicedyrektorem.
Jestem laureatką nagrody Sapere Auso (2000) i wyróżnienia Prezydenta Warszawy (2002).
W latach 2002-2006 jako dyrektor Liceum i Gimnazjum im. S. Batorego w Warszawie wprowadziłam klasy z programem IB oraz zmodernizowałam jego bazę dydaktyczną. Równocześnie założyłam Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych (MSU), któremu przewodniczę.
Napisałam wiele tekstów poświęconych harcerstwu i edukacji.
Oprócz merytorycznego członkostwa w czterech komisjach rady pracuję również w Zespole Bezpieczeństwa przy Prezydencie m. st. Warszawy.

Córka Ania jest studentką, a mąż - nauczycielem fizyki i matematyki, autorem podręczników i publicystą edukacyjnym.

Pozostałe informacje:

Moje priorytety jako radnej:

  • wprowadzenie mechanizmów pozwalających szkołom na budowanie własnego oblicza, autonomii i jakości;
  • bezpieczna Wola - bezpieczna Warszawa;
  • wprowadzenie w warszawskiej oświacie bonów edukacyjnych na dodatkowe zajęcia edukacyjno-artystyczne i sportowe;
  • stwarzanie optymalnych warunków rozwoju dzieciom i młodzieży o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, artystycznych i sportowych oraz mechanizmów wspierania wszystkich dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych;
  • odbiurokratyzowanie miasta przez zwiększenie roli i jakości mechanizmów motywacyjnych w oświacie i całym samorządzie;
  • stwarzanie warunków samorządności i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży oraz rodziców (szczególnie Dobre Samorządy Szkolne, Młodzieżowe Rady Dzielnic i Warszawy, Forum Rodziców);
  • stworzenie mechanizmu powiększenia liczby podatników płacących podatki w Warszawie oraz Karty Warszawskiego Mieszkańca - Podatnika.

Okręgi wyborcze

Komisje

Działalność w Komisjach: Doraźna Komisja Cyfryzacji, Budżetu i Finansów, Edukacji, oraz Polityki Społecznej i Rodziny

Przewodnicząca Komisji Edukacji.

Protokoły i porządki z posiedzeń rozwiązanych komisji -  [zobacz]

Zakres zainteresowań

Strony WWW

Dane kontaktowe

Oświadczenia majątkowe

oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Dyżury: spotkanie po uzgodnieniu terminu na e-mail
mzuber@radny.um.warszawa.pl lub telefonicznie (uzgodnienie do 7 dni)
tel.: 22 443 05 83, w Biurze Rady m.st. Warszawy

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania:
kadencji 2014 - 2018 - zobacz

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
na posiedzeniach
Procentowy udział obecności Radnego
na posiedzeniach
2014 4 4 100 %
2015 21 19 90 %
2016 16 16 100 %
2017 20 18 90 %
2018
(stan na 2018-09-27)
15 15 100 %
Podsumowanie: 76 72 95 %

Statystyka głosowań

zobacz więcej >>

Wyróżnienia