Close
beak

Lech Jaworski Radny m.st. Warszawy 

Notka biograficzna

Lech Włodzimierz Jaworski

Urodził się 16 stycznia 1966 w Warszawie. Polityk, samorządowiec, doktor nauk prawnych, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w latach 2001–2005, od 2006 do 2007 przewodniczący Rady Warszawy, od 2007 członek Komitetu Regionów.
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 uzyskał na WPiA UW stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy Utwór pracowniczy. Zakres nabycia przez pracodawcę prawa w świetle art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (promotorem był Jan Błeszyński). Specjalizuje się w prawie autorskim. Pracuje jako adiunkt i wykładowca w Instytucie Prawa Cywilnego UW, wykładał na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Jest także m.in. prezesem zarządu fundacji "Media Pro Bono" i opiekunem Koła Naukowego "Forum Publicum", działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Publikuje prace z zakresu prawa cywilnego (w tym autorskiego i handlowego), prawa medialnego, prawa pracy i procedury administracyjnej (m.in. w "Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego", "Monitorze Prawniczym" i innych).
Przez kilka lat pracował w Telewizji Polskiej. Zajmował m.in. stanowisko kierownika obsługi prawnej programu satelitarnego TV Polonia. W latach 1993–1996 pracował w biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pełnił funkcję naczelnika Wydziału Polityki Programowej, był p.o. dyrektora oraz wicedyrektorem Departamentu Prawno-Organizacyjnego oraz szefem Zespołu Koncesyjnego. W latach 1997–2001 zasiadał w radzie nadzorczej TVP S.A. Od 1998 do 2001 był dyrektorem Biura Prawno-Organizacyjnego oraz zastępcą ds. prawnych dyrektora biura zarządu Polskiej Agencji Informacyjnej S.A. W latach 2000–2002 był członkiem Komitetu Honorowego Mazowieckiej Akademii Kultury. Społecznie pełnił funkcję członka Rady Programowej Komentarza do Dziennika Ustaw.
25 kwietnia 2001 został z rekomendacji Akcji Wyborczej Solidarność powołany przez Senat do składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jego kadencja zakończyła się 30 grudnia 2005 w związku z wprowadzeniem w życie zmian w funkcjonowaniu KRRiT. Był rekomendowany Sejmowi przez Platformę Obywatelską jako kandydat na członka nowej KRRiT, jednak nie został wybrany.
W wyborach samorządowych w 2006 został wybrany do Rady m.st. Warszawy jako kandydat PO. 30 listopada 2006 został wybrany na stanowisko przewodniczącego Rady, w dniu 28 czerwca 2007 złożył rezygnację z tej funkcji, jako przyczynę podając powody osobiste.
W grudniu 2007 objął stanowisko prezesa zarządu Max-Film S.A., odszedł z tej funkcji w styczniu 2010. W lutym 2010 został ponownie członkiem Komitetu Regionów. W wyborach samorządowych w tym samym roku ponownie uzyskał mandat radnego m.st. Warszawy.

Kluby

Komisje

Działalność w Komisjach: Kultury i Promocji Miasta, Ładu Przestrzennego oraz Statutowo-Regulaminowej 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej

Zakres zainteresowań

Strony WWW

Dane kontaktowe

Oświadczenia majątkowe

oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania, telefonicznie lub przez e-mail: ljaworski@radny.um.warszawa.pl
Miejsce:
Biuro Rady m.st. Warszawy, PKiN, p.XX, s. 2020 (pokój radnych).
Tel.: 22 443 05 83

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania:
kadencji 2014 - 2018 - zobacz

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
na posiedzeniach
Procentowy udział obecności Radnego
na posiedzeniach
2014 4 2 50 %
2015 21 20 95 %
2016 16 16 100 %
2017 20 19 95 %
2018
(stan na 2018-09-27)
15 14 93 %
Podsumowanie: 76 71 93 %

Statystyka głosowań

zobacz więcej >>

Wyróżnienia