Close
beak

Dariusz Karczmarczyk Radny m.st. Warszawy  

Notka biograficzna

Dariusz Karczmarczyk

Mieszka na terenie dzielnicy Ursus. Ukończył Technikum Chemiczne w Ostrołęce. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dodatkowo na tej samej uczelni ukończył  dwuletnie studia podyplomowe z teologii duchowości, uzyskując kościelny tytuł licencjata kanonicznego.

Podczas studiów nabył umiejętność realistycznego postrzegania rzeczywistości oraz odróżniania kategorii i właściwego kwalifikowania rzeczy, od najważniejszych poprzez średnio ważne aż do mało istotnych. I tak np., jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Niedźwiadek” w Warszawie, podjął i przeforsował dwie strategiczne decyzje, które spowodowały  protest wielu osób. Ostatecznie do podjętych przez niego decyzji większość mieszkańców przekonała się widząc pozytywne efekty. Kolejne władze spółdzielni oraz mieszkańcy zdecydowali się kontynuować rozpoczęte przez niego  projekty.

Potrafi rozpoznać ludzi wiarygodnych i kompetentnych w danych dziedzinach oraz wsłuchiwać się w to, co mają do powiedzenia i oprzeć się na tych najlepszych. Jako że, nie ma człowieka, który by znał się na wszystkim, uważa, że dobry polityk musi mieć tę umiejętność trafnego postawienia na odpowiednich współpracowników.

Od kilku lat współpracuje ze stowarzyszeniem Obywatelska Inicjatywa Rodzin.

Jego hobby to wspomaganie leczenia, odnowa biologiczna i optymalizacja wydolnościowa osób uprawiających sport. 

Doświadczenie zawodowe:

- Od 2013 roku do chwili obecnej konsultant merytoryczny i specjalista do spraw sprzedaży urządzeń i produktów do profilaktyki zdrowotnej,

- 01.06.2011 – 31.07.2012 pedagog w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

- 01.04.2009 – 31.03.2011 r. pracownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wyszkowie,

- w 2008 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Niedźwiadek” w Warszawie,

- 15.12.06 – 17.11.07 pracownik Wydziału Monitoringu i Kontroli Biura Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wydziału Programów i Podręczników w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

- 01.09.03 – 14.12.06 nauczyciel religii w Zespole Szkół nr 16 w Warszawie, w XVII LO im. Frycza Modrzewskiego w Warszawie, w Prywatnym Gimnazjum nr 47 i w prywatnej Szkole Podstawowej nr 51 w Warszawie.

Kluby

Komisje

Komisje: Edukacji, Zdrowia

Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia.

Protokoły i porządki z posiedzeń rozwiązanych komisji -  [zobacz]

Zakres zainteresowań

- Oświata w tym m.in. wdrażanie dodatkowych programów edukacyjnych dotyczących współpracy grupowej i społecznej,
- promocja zdrowego stylu życia poprzez szkoły,  
- kształtowanie świadomości patriotycznej oraz patriotycznych postaw poprzez inicjatywy kulturalno-historyczne
- wspieranie wychowawczych działań Kościoła w m.st. Warszawa,
- polityka prorodzinna według wytycznych i wskazań „Karty Praw Rodziny”, przedłożonej w ONZ przez Stolicę Apostolską osobiście przez św. Jana Pawła II,
- doprowadzenie do podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały przyznającej spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, jak i osobom już wyodrębnionym na wieczystym użytkowaniu, bonifikatę od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe,
- prywatyzacja mienia komunalnego,
- zasady gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością m.st. Warszawy,
- zarządzanie terenami obejmującymi stołeczne miejsca pochówku. 

Strony WWW

Oświadczenia majątkowe

oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: w każdą środę, po wcześniejszym uzgodnieniu godziny spotkania pod numerem telefonu 22 443 05 90
Miejsce: ul. Wspólna 61 lok.105, 00-687 Warszawa
Godzina: 15.30 - 19.00

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania
kadencji 2014 - 2018 - zobacz

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
na posiedzeniach
Procentowy udział obecności Radnego
na posiedzeniach
2016 5 5 100 %
2017 20 20 100 %
2018
(stan na 2018-09-27)
15 15 100 %
Podsumowanie: 40 40 100 %

Statystyka głosowań

zobacz więcej >>

Wyróżnienia