Close
beak

Joanna Wiśniewska-Najgebauer Radna m.st. Warszawy 

Notka biograficzna

Joanna Wiśniewska-Najgebauer

Prawnik, aplikant adwokacki. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa (Europejskie i Polskie Prawo Gospodarcze i Finansowe) oraz Administracji (Administracja Rządowa). Koordynuje działanie Zespołu Prawnego Windykacji Sądowej w Departamencie Prawnym Międzynarodowej Korporacji prowadzącej działalność w branży reklamowej.

W kadencji 2010-2014 Rady m.st. Warszawy przewodniczyła Komisji ds. Organizacji Euro 2012, była także Wiceprzewodniczącą Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki.  

Obszar zainteresowań: zagadnienia prawne dot. egzekucji należności, sport, zdrowie i bezpieczeństwo.

Jej priorytetem w pracy radnej, kadencji 2014-2018, jest dynamiczny rozwój m.st. Warszawy, w tym aktywizacja społeczna mieszkańców do działania na rzecz otoczenia oraz intensyfikacja działań w zakresie wdrożenia Systemu Wsparcia Rodziny oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Komisje

Działalność w Komisjach: Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Etyki

Przewodnicząca Komisji Etyki 

Protokoły i porządki z posiedzeń rozwiązanych komisji -  [zobacz]

Zakres zainteresowań

Zakres zainteresowań:

  • podróże
  • sport

Strony WWW

Dane kontaktowe

Oświadczenia majątkowe

oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: drugi wtorek miesiąca po wcześniejszym umówieniu się w Biurze Rady m.st. Warszawy
Telefon: 22 443 05 83
Miejsce: Biuro Rady m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, PKiN p. XX, s. 2020 (pokój radnych)
Godziny: 17.00 - 18.00

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania:

kadencji 2014 - 2018 - zobacz

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
na posiedzeniach
Procentowy udział obecności Radnego
na posiedzeniach
2014 4 4 100 %
2015 21 20 95 %
2016 16 16 100 %
2017 20 20 100 %
2018
(stan na 2018-09-27)
15 13 87 %
Podsumowanie: 76 73 96 %

Statystyka głosowań

zobacz więcej >>

Wyróżnienia