Close
beak

Jarosław Szostakowski Radny m.st. Warszawy 

Notka biograficzna

Jarosław Szostakowski

Doktor nauk technicznych.

Urodził się w 1967 roku w Warszawie. Absolwent XIV Liceum Ogólnokształcącego im. K. Gottwalda (obecnie im. St. Staszica). W czasach szkolnych harcerz 173 Warszawskiej Drużyny Harcerzy.

Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Zdobył pierwsze miejsce w Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską na Wydziale Elektrycznym w 1991 r., organizowanym przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W 1996 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, która uzyskała Nagrodę Promocyjną Siemensa za wybitne prace doktorskie i habilitacyjne.

Od 1995 r. nauczyciel akademicki na Politechnice Warszawskiej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych wyróżniających się naukowców.

W 1998–2002 był radnym Gminy Warszawa - Centrum, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty. W 2006 i 2010 wybrany Radnym m.st. Warszawy. Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom. Przewodniczący Klubu Radnych Platforma Obywatelska w Radzie Warszawy.

Do 2004 r. w Unii Wolności, dziś członek władz regionalnych Platformy Obywatelskiej.

Od 1991 r. jest prezesem Fundacji Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej, pracującej na rzecz zbliżenia i współpracy narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Za tę działalność w 2008 roku został przez Prezydenta RP odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Maratończyk, entuzjasta turystyki górskiej i komputerów.

Żonaty, syn student.

Komisje

Działalność w Komisjach: Budżetu i Finansów, Edukacji, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Inwentaryzacyjnej

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Protokoły i porządki z posiedzeń rozwiązanych komisji -  [
zobacz]

Zakres zainteresowań

Strony WWW

 

Dane kontaktowe

Oświadczenia majątkowe

oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Dyżury: pierwszy poniedziałek miesiąca po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania, pod numerem 22 443 05 83, 501 150 905.
Miejsce: w Biurze Rady m.st. Warszawy, PKiN p.XX, s. 2020 (pokój radnych)
Godziny: 16.00 - 17.00

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania:
kadencji 2014 - 2018 - zobacz

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
na posiedzeniach
Procentowy udział obecności Radnego
na posiedzeniach
2014 4 4 100 %
2015 21 21 100 %
2016 16 16 100 %
2017 20 20 100 %
2018
(stan na 2018-09-27)
15 15 100 %
Podsumowanie: 76 76 100 %

Statystyka głosowań

zobacz więcej >>

Wyróżnienia