Close
beak

Ewa Masny-Askanas Radna m.st. Warszawy 

Notka biograficzna

Ewa Masny-Askanas

Urodziła się 19 sierpnia 1946 r. w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra etnologii zdobyła na Wydziale Historycznym UW).

Pracę zawodową rozpoczęła w 1980 r. Przez rok prowadziła stworzony przez siebie jednoosobowy warsztat krawiecki.
Następnie pracowała w szkole podstawowej jako kierowniczka świetlicy. W latach 1986–1992 zajmowała się prywatną działalnością gospodarczą. W 1989 r. zaangażowała się w tworzenie szkół społecznych. Jako Prezes Samodzielnego Koła Społecznego Towarzystwa Oświatowego doprowadziła do utworzenia - jednego z pierwszych w Polsce - Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Warszawie. Została dyrektorem tej szkoły, funkcję pełniła społecznie. W następnym roku m.in. dzięki jej staraniom powstały także: społeczna szkoła podstawowa i społeczne ognisko muzyczne. Przez pięć lat decydowała o ich organizacji, zabezpieczeniu finansowym oraz programie dydaktyczno-wychowawczym.
W latach 1992–1998 pełniła funkcję sekretarza w kancelarii prawniczej.

W 1994 roku została radną nowo powstałej gminy Warszawa Wawer - pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady.

Jesienią 1998 r. zaraz po otrzymaniu mandatu radnej m.st. Warszawy, została powołana na zastępcę Burmistrza do spraw społecznych w Gminie Warszawa Wawer. Sprawowała nadzór nad wydziałami zdrowia, opieki społecznej, oświaty, komunikacji i spraw obywatelskich.
Kadencja 1998–2002 przypadła na czas reform ustrojowych (administracyjnej, oświaty i służby zdrowia). Przeprowadziła te reformy w Gminie Warszawa Wawer.
Po zakończeniu kadencji w Radzie Miasta zajmowała się działalnością społeczną. Pełniła w tym czasie także funkcję dyrektora Biura Poselskiego.

W 2006 roku ponownie została wybrana radną m.st. Warszawy. Przed wyborami przewodniczyła zespołowi przygotowującemu program Platformy Obywatelskiej dla warszawskiej edukacji. Zredagowała jego ostateczną wersję. Zasadnicze elementy tego programu znalazły się w dokumencie Polityka edukacyjna m.st. Warszawy na lata 2008–2013 uchwalonym przez Radę m.st. Warszawy.
W 2007 r. została powołana przez Prezydent Warszawy na przewodniczącą komisji stypendialnej przyznającej stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Stypendia te otrzymały I nagrodę w konkursie „Dobre stypendia 2010” przyznawaną przez: Polsko - Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Moje Stypendia, w kategorii stypendiów samorządowych.

Komisje

Działalność w Komisjach: Edukacji, Ładu Przestrzennego oraz Samorządowej i Integracji Europejskiej.

Protokoły i porządki z posiedzeń rozwiązanych komisji -  [zobacz]

Zakres zainteresowań

  • ład przestrzenny
  • edukacja
  • polityka społeczna

Strony WWW

Dane kontaktowe

Oświadczenia majątkowe

oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu spotkania na nr 22 443 05 83 lub bezpośrednio w Biurze Rady m.st. Warszawy.
Miejsce: Biuro Rady m.st. Warszawy, PKiN, p.XX,
s. 2001.
Tel.: 22 443 05 83

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania:
kadencji 2014 - 2018 - zobacz

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
na posiedzeniach
Procentowy udział obecności Radnego
na posiedzeniach
2014 4 4 100 %
2015 21 18 86 %
2016 16 13 81 %
2017 20 20 100 %
2018
(stan na 2018-10-18)
16 11 69 %
Podsumowanie: 77 66 86 %

Statystyka głosowań

zobacz więcej >>

Wyróżnienia