Close
beak

Ewa Malinowska-Grupińska Radna m.st. Warszawy 

Notka biograficzna

Ewa Dorota Malinowska-Grupińska

Urodziła się w 1956 r. w Warszawie. Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowego studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Do samorządu trafiła po latach pracy w organizacjach działających na rynku książki (w latach 2003–2006 była prezesem Polskiej Izby Książki).
Od 2006 roku jest radną m.st. Warszawy. W kadencji 2006-2010 przewodniczyła Komisji Polityki Rozwoju Gospodarczego, była też członkinią Komisji Kultury i Promocji Miasta oraz Komisji Statutowo-Regulaminowej. W kadencji 2010-2014 brała udział w pracach Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Kultury i Promocji Miasta. 
Od 2007 roku jest Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy i zarazem pierwszą w historii warszawskiej samorządności kobietą pełniącą tę funkcję. W obecnej kadencji (2014-2018) bierze udział w pracach Komisji Budżetu i Finansów oraz Kultury i Promocji Miasta. Nadal też sprawuje funkcję Przewodniczącej Rady.

W 2006 roku została członkiem Platformy Obywatelskiej RP. W strukturach PO działa jako:
- członkini Rady Krajowej PO (od 2013),
- członkini Rady Regionu Mazowieckiego PO (od 2013),
- członkini Zarządu Powiatu m.st. Warszawy PO (od 2010),
- Przewodnicząca Koła Warszawa Ochota PO (od 2013).

Była współinicjatorką reaktywowanej w 2008 roku Nagrody Literackiej m.st. Warszawy oraz Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki.
Dzięki jej staraniom Warszawa, jako pierwsze miasto w Polsce powołało Pełnomocnika ds. równego traktowania.
Zainicjowała prace „stolika reklamowego” – robocza nazwa platformy współpracy, dzięki której udało się przygotować pakiet zmian ustawowych, prowadzących do zidentyfikowania najbardziej palących problemów związanych z reklamą wielkoformatową w mieście. W ramach tych spotkań mieszkańcy stolicy, dowiedzieli się m.in. o możliwościach obrony swych praw w przypadku zamieszczenia na ich budynku nielegalnych banerów.
Inicjatorka podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów prawa ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tzw. „janosikowego”) z Konstytucją RP oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.

Zasiada w Radach: Muzeum Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
W 2011 r. otrzymała odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Jedna z jej ulubionych sentencji: To piękne, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta. Lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne. (Abraham Lincoln)

Entuzjastka jazdy na nartach i rowerze oraz pływania.

Komisje

Działalność w Komisjach: Budżetu i Finansów oraz Kultury i Promocji Miasta

Zakres zainteresowań

Strony WWW

Oświadczenia majątkowe

oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Dyżury: po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania w Biurze Rady m.st. Warszawy, PKiN p.XX, s. 2010 lub telefonicznie na nr 22 443 05 99.

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania
kadencji 2014 - 2018 - zobacz

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
na posiedzeniach
Procentowy udział obecności Radnego
na posiedzeniach
2014 4 4 100 %
2015 21 21 100 %
2016 16 16 100 %
2017 20 20 100 %
2018
(stan na 2018-09-27)
15 15 100 %
Podsumowanie: 76 76 100 %

Statystyka głosowań

zobacz więcej >>

Wyróżnienia