Close
beak

Dorota Zbińkowska Radna m.st. Warszawy 

Notka biograficzna

Dorota Zbińkowska,

Urodzona w 1972 roku, od urodzenia mieszka na warszawskiej Pradze, absolwentka Liceum im. Króla Władysława IV oraz Szkoły Głównej Handlowej (dyplom magistra na Wydziale Ekonomii Społecznej, Katedra Samorządu Terytorialnego Gospodarki Lokalnej). Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie zarządzania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Pierwszą pracę podjęła w 1994 roku w Urzędzie m.st. Warszawy, gdzie wraz z zespołem prof. Zalewskiego przygotowała pierwszą strategię rozwoju Warszawy „Strategia rozwoju Warszawy do roku 2010”. Od 2000 roku pracowała jako konsultant, przy opracowywaniu strategii i planów rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, a także dla biznesu. Opracowała kilkadziesiąt strategii i planów rozwoju lokalnego. Jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zaczęła pracować nad projektami finansowanymi ze środków pomocowych. W latach 2005-2010 wraz z zespołem przygotowała Ośrodek Przetwarzania Informacji do roli Instytucji Wdrażającej fundusze UE (POIG, POIŚ, PSzFBN, FEOG).

Obecnie jest konsultantem, coachem i trenerem biznesu, ekspertem w sprawach zarządzania strategicznego i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Autorka wielu publikacji dotyczących zasad korzystania ze środków UE oraz strategicznego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, poradników i artykułów.

Od 2007 r. jest Radną m.st. Warszawy.  Najważniejszym celem w pracy radnej jest dla niej dbanie o zrównoważony rozwój praskiej strony Warszawy.
Była zaangażowana w prace przygotowawcze do realizacji następujących inwestycji i inicjatyw:
- rewitalizacji praskiego brzegu Wisły,
- budowy nowej siedzimy Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej,
- rewitalizacji kamienicy przy Targowej 56 oraz  utworzenia w tym miejscu  centrum kreatywności, budowy i modernizacji Szpitala im. Przemienienia Pańskiego.
- rewitalizacji Pałacyku Konopackiego
Uczestniczy w opracowywaniu  programu rewitalizacji oraz strategii rozwoju Warszawy. W obecnej kadencji jej priorytety to m.in.: reprywatyzacja, ochrona lokatorów i gospodarka zasobami lokalowymi oraz gospodarka odpadami.

Członkini:
- Komisji Ładu Przestrzennego;
- Komisji Rozwoju Gospodarczego;
- Ochrony Środowiska

Była członkini Komisji  Infrastruktury i Inwestycji.

Zasiada w Radzie Społecznej Specjalistycznego Szpitala „Inflancka” im. Krysi Nużyńskiej „Zakurzonej”, Radzie ds. Innowacji Prezydenta m.st. Warszawy. Jest członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet.

Od ponad 20 lat jest wegetarianką, jeździ na nartach i lata na paralotni.

Komisje

Działalność w Komisjach:  Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska oraz Rozwoju Gospodarczego

Wiceprzewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Zakres zainteresowań

Strony WWW

Dane kontaktowe

Oświadczenia majątkowe

oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Dyżury: spotkanie po telefonicznym uzgodnieniu terminu przez Biuro Rady m.st. Warszawy, tel. 22 443 05 83 lub 22 443 05 84
Miejsce: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, p. XX, p. 2020 (pokój radnych)

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania:
kadencji 2014 - 2018 - zobacz

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
na posiedzeniach
Procentowy udział obecności Radnego
na posiedzeniach
2014 4 4 100 %
2015 21 20 95 %
2016 16 16 100 %
2017 20 19 95 %
2018
(stan na 2018-10-18)
16 16 100 %
Podsumowanie: 77 75 97 %

Statystyka głosowań

zobacz więcej >>

Wyróżnienia