Close
beak

Dorota Lutomirska Radna m.st. Warszawy 

Notka biograficzna

Dorota Lutomirska

Od urodzenia mieszka na Pradze Południe. Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ukończyła także podyplomowe studia na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie nadzoru i audytu w administracji publicznej oraz menedżerskie studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania UW, w zakresie zarządzania finasami przedsiębiorstw.
Od 1995 r. pracuje jako dyrektor w przedsiębiorstawach handlowych i usługowych.
W samorządzie od 2006 r. W poprzedniej kadencji Rady m.st. Warszawy pracowała w komisjach: Zdrowia, Polityki Rozwoju Gospodarczego oraz Samorządowej i Integracji Europejskiej.

Komisje

Dziaalność w Komisjach: Budżetu i Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Zdrowia

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Zakres zainteresowań

  • finanse samorządu,
  • wyrównywanie dysproporcji między prawobrzeżną i lewobrzeżną częścią Warszawą,
  • ochrona zdrowia,
  • polityka gospodarowania zasobem nieruchomości Warszawy.

Strony WWW

oświadczenia majątkowe - zobacz

Dane kontaktowe

Oświadczenia majątkowe

Dyżury radnego

Dyżur: po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Biurze Rady m.st. Warszawy.
Miejsce: Biuro Rady m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, PKiN, p. XX, p. 2001.
Telefon: 22 443 05 83

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania:
kadencji 2014 - 2018 - zobacz

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
na posiedzeniach
Procentowy udział obecności Radnego
na posiedzeniach
2014 4 4 100 %
2015 21 21 100 %
2016 16 15 94 %
2017 20 20 100 %
2018
(stan na 2018-09-27)
15 14 93 %
Podsumowanie: 76 74 97 %

Statystyka głosowań

zobacz więcej >>

Wyróżnienia