Close
beak

Aleksandra Sheybal-Rostek Radna m.st. Warszawy 

Notka biograficzna

Aleksandra Sheybal-Rostek

Urodzona w Warszawie. Ukończyła Uniwersytet Warszawski (Wydział Pedagogiczny, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji), Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Warszawie (Wydział Turystyki i Rekreacji), studia doktoranckie (UW, Wydział Pedagogiczny), studia podyplomowe (UW, Wydział Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji; UW Wydział Historyczny).

Od 2001 r. związana zawodowo z Urzędem m.st. Warszawy (OPS Dzielnicy Mokotów; Urząd Dzielnicy Warszawa Ursus).

Od 2007 r. radna m.st. Warszawy. Obecnie na urlopie bezpłatnym w związku z pełnionym mandatem radnego. 

Od 2004 Prezes Oddziału Ursus Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.     

Kluby

Komisje

Działalność w Komisjach:Doraźna Komisja Cyfryzacji,  Infrastruktury i Inwestycji, Ładu Przestrzennego oraz ds. Nazewnictwa Miejskiego

Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego

Zakres zainteresowań

  • nazewnictwo miejskie
  • dziedzictwo kulturowe Warszawy
  • ład przestrzenny
  • inwestycje

Strony WWW

Oświadczenia majątkowe

oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: w poniedziałek raz na trzy tygodnie ( 8.06, 29.06).   
Miejsce: Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Ślaskich 70, pok. 009 (parter).
Godzina: 10.00-11.00 

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania:
kadencji 2014 - 2018 - zobacz

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecność Radnego
na posiedzeniach
Procentowy udział obecności Radnego
na posiedzeniach
2014 4 4 100 %
2015 21 20 95 %
2016 16 16 100 %
2017 20 20 100 %
2018
(stan na 2018-09-27)
15 15 100 %
Podsumowanie: 76 75 99 %

Statystyka głosowań

zobacz więcej >>

Wyróżnienia