Close
beak

Proces legislacyjny 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: PIĄTEK, 28 MAJA 2010 - 15:08, Traczyk Ewa

Rada m.st. Warszawy wyraża swoją wolę w formie:
- uchwał - gdy wola Rady Miasta rodzi skutki prawne;
- stanowisk - gdy wola Rady Miasta nie rodzi skutków prawnych.

Z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska (tj. projektem uchwały lub stanowiska) mogą wystąpić:
- Przewodniczący Rady Miasta;
- komisja Rady Miasta;
- grupa co najmniej  5 radnych;
- Prezydent;
- rada dzielnicy;
- grupa co najmniej 15 tys. osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów Miasta, na zasadach i w trybie określonych przez Radę Miasta.

Wyróżnienia