Close
beak

Transmisje sesji Rady m.st. Warszawy

  I sesja Rady m.st. Warszawy - śluboowanie radnych m.st. Warszawy oraz Prezydenta m.st. Warszawy, 22 listopada 2018 r.
  II sesja Rady m.st. Warszawy z 6 grudnia 2018 r.
  III Sesja Rady m.st. Warszawy z 13 grudnia 2018 r.
  IV sesja Rady m.st. Warszawy z 20 grudnia 2018 r.

Wyróżnienia