Close
beak

Zasłużony dla Warszawy 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: ŚRODA, 11 WRZEŚNIA 2013 - 14:02, Dardzińska Magdalena

>> English version

Zasady przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy” reguluje § 6 Statutu m.st. Warszawy (uchwała nr XXII/743/2008 10 stycznia 2008 r.) oraz uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXIX/892/2008 z 17 kwietnia 2008 r.

Wyróżnienie przyznaje się osobom fizycznym, obywatelom Polski i cudzoziemcom oraz jednostkom organizacyjnym wyróżniającym się działalnością na rzecz Miasta, w szczególności w sferze społecznej, naukowej i edukacyjnej. Może być również przyznane z uwagi na indywidualne czyny ratujące życie i zdrowie ludzi.
Odznaczenie "Zasłużony dla Warszawy" może być nadane tej samej osobie oraz jednostce organizacyjnej tylko raz. Z inicjatywą przyznania wyróżnienia mogą wystąpić:
- Przewodniczący Rady m.st. Warszawy
- Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy
- Prezydent  m.st. Warszawy
- komisja Rady Miasta
- co najmniej 5 radnych
- rada dzielnicy

Z inicjatywą przyznania odznaczenia może również wystąpić Przewodniczący Rady m. st. Warszawy na wniosek co najmniej 50 mieszkańców Warszawy, instytucji publicznych mających siedzibę w Warszawie, organizacji społecznych mających siedzibę w Warszawie oraz środków masowego przekazu.
Wyróżnienie przyznaje Kapituła, której członkami są:
- Przewodniczący Rady Miasta, pełniący funkcję Kanclerza Kapituły
- Wiceprzewodniczący Rady Miasta
- Przewodniczący klubów
- Przewodniczący komisji właściwej do spraw samorządowych.
Zasłużony otrzymuje: odznakę i legitymację. Tryb przyznawania wyróżnienia określa Regulamin. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady oraz Prezydentowi m.st. Warszawy.

>> Ewidencja wyróżnień "Zasłużony dla Warszawy"

Wyróżnienia