Close
beak

Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Warszawy 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: ŚRODA, 13 CZERWCA 2018 - 13:34, Dardzińska Magdalena

>> English version

Zasady przyznawania Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy reguluje § 6 Statutu m.st. Warszawy (uchwała nr XXII/743/2008 10 stycznia 2008 r.) oraz uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLVII/1130/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia.

Z inicjatywą przyznania odznaki mogą wystąpić:
1) Przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy z inicjatywy własnej lub na wniosek:
 a) co najmniej 50 mieszkańców Warszawy,
 b) instytucji publicznych, mających siedzibę w Warszawie,
 c) organizacji społecznych, mających siedzibę w Warszawie,
 d) środków masowego przekazu;
2) wiceprzewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy;
3) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy;
4) komisja Rady Miasta Stołecznego Warszawy;
5) grupa co najmniej 5 radnych Rady Miasta Stołecznego Warszawy;
6) rada dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy.

>> Karta Zgłoszenia do Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy - wersja do wydruku

Odznakę przyznaje Kolegium Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy, w skład którego wchodzą:

1) Przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy;
2) wiceprzewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy;
3) przewodniczący klubów radnych;
4) przewodniczący komisji właściwej do spraw samorządowych.

Aktualna ewidencja Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy:
>> Ewidencja - [zobacz]

Wniosek o przyznanie odznaki powinien zostać złożony na Karcie zgłoszenia do Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy:

>> Karta Zgłoszenia do Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy 

>> Karta Zgłoszenia do Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy - wersja do wydruku

 Archiwalna ewidencja:
>> Ewidencja wyróżnień Zasłużony dla Warszawy- [zobacz]

Wyróżnienia