Close
beak

Nagroda m. st. Warszawy 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: CZWARTEK, 28 CZERWCA 2018 - 15:15, Dardzińska Magdalena

>> English version

Zasady przyznawania Nagrody m.st. Warszawy reguluje § 7 Statutu m.st. Warszawy (uchwała nr XXII/743/2008 z 10 stycznia 2008 r.) oraz uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXII/221/2015 z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy.

>> Karta zgłoszenia do Nagrody m.st. Warszawy - wersja do wydruku


Nagrodę m.st. Warszawy można przyznać osobom lub zespołom osób szczególnie zasłużonym dla Miasta.
Przyznaje ją Rada m.st. Warszawy, za szczególne zasługi dla Warszawy, na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy, Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy lub wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy, komisji Rady m.st. Warszawy, oraz grupy co najmniej 10 radnych lub rady dzielnicy.
Nagroda może wiązać się z jednoczesnym przyznaniem kwoty pieniężnej, albo nagrody rzeczowej i nie może przekraczać wysokości pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, określonego dla Warszawy w miesiącu poprzedzającym przyznanie Nagrody, z możliwością zaokrąglenia do 100 (stu) złotych
w górę. Dodatkowo nagrodzony otrzymuje: statuetkę i znaczek Syreny Warszawskiej, w trybie określonym w regulaminie. Środki finansowe na Nagrody uwzględnia się corocznie w budżecie m.st. Warszawy.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady m.st. Warszawy oraz Prezydentowi m.st. Warszawy.
Osoba nagrodzona otrzymuje: statuetkę i znaczek Syreny Warszawskiej w trybie określonym w regulaminie.

 >> Wykaz osób nagrodzonych - zobacz

Wyróżnienia