Close
beak

Interpelacje i zapytania 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: PONIEDZIAŁEK, 26 LISTOPADA 2018 - 10:45, Traczyk Ewa

Zgodnie ze Statutem m.st. Warszawy radni mogą składać interpelacje i zapytania.  Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla Miasta i obejmuje wskazanie konieczności rozwiązania problemu i żądanie zajęcia stanowiska przez Prezydenta.

>> wyszukiwarka interpelacji i zapytań radnych m.st. Warszawy

>> Rejestr interpelacji i zapytań radnych m.st. Warszawy 2018 - 2023 

Poprzednie kadencje:

>> Rejestr interpelacji i zapytań radnych m.st. Warszawy 2014 - 2018
>> Rejestr interpelacji i zapytań radnych m.st. Warszawy 2010 - 2014 
>> Rejestr interpelacji i zapytań radnych m.st. Warszawy 2006 - 2010

Wyróżnienia