Close
beak

Stanisław Wyganowski 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: PONIEDZIAŁEK, 16 PAŹDZIERNIKA 2017 - 15:34, Dardzińska Magdalena

Stanisław Wyganowski (ur. 7 grudnia 1919 r. w Ligocie, zm. 13 października 2017 r. w Warszawie)

Honorowy Obywatel Warszawy od maja 2012 roku.
Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/944/2012 r. z 31 maja 2012 roku.

Stanisław Wyganowski urodził się w 1919 roku w Ligocie (powiat łaski), dr nauk ekonomicznych, urbanista, działacz samorządowy, w latach 1990-1994 Prezydent m.st. Warszawy. Zmarł 13 października 2017 r. w Warszawie.

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, w czasie okupacji hitlerowskiej służył w Armii Krajowej (m.in. w II Dywizji Piechoty, okręg „Jodła”), brał udział w akcji "Burza".

Karierę zawodową ściśle związał z Warszawą, od 1950 roku pracował w instytucjach związanych z gospodarką miejską: Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego, Biurze Projektów Warszawa Północny-Wschód, Pracowni Urbanistycznej Województwa Warszawskiego, Instytucie Urbanistyki i Architektury (początkowo jako pracownik naukowy, a następnie dyrektor tegoż Instytutu).
Przez 10 lat wykładał na Politechnice Warszawskiej i Gdańskiej, był członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. W 1974 roku wyjechał na kontrakt do Algierii, gdzie pracował w polskiej ekipie nad planem miasta Algier. W 1980 roku wrócił do kraju i podjął pracę na stanowisku docenta w Instytucie Kształtowania Środowiska. Był członkiem honorowym Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Jego liczne zasługi i dorobek sprawiły, że premier Tadeusz Mazowiecki mianował go w styczniu 1990 roku Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy, a wybór ten potwierdziło później Zgromadzenie Wyborcze Warszawy. Obejmując stanowisko Prezydenta w początkowym okresie transformacji ustrojowej, w momencie kształtowania autentycznego samorządu terytorialnego, Stanisław Wyganowski określił najpilniejsze długofalowe zadania stojące przed Stolicą w okresie przełomu. Zorganizował Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, nakreślił wizję rozwoju Miasta. Dzięki niemu udało się stworzyć odpowiedni klimat dla Warszawy i realizacji warszawskich projektów, a zadanie to było wyjątkowo trudne wobec politycznych sporów, konfliktów i dyskusji, dotyczących ustroju Stolicy. Swoje credo w tym zakresie zawarł w wydanej w 1993 roku publikacji „Jutro wielka Warszawa".
Stanisław Wyganowski był zakochany w swoim Mieście. Uczestniczył w licznych debatach i spotkaniach poświęconych różnym aspektom życia współczesnej Warszawy.

Odznaczony m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem AK Akcji „Burza”, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zasługi dla Algierii.     

>> english version 

Wyróżnienia