Close
beak

Sławoj Leszek Głódź 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: PIĄTEK, 10 STYCZNIA 2014 - 15:05, Stawicka Małgorzata

fot. Archiwum BP KEP

Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, (urodził się w 1945 r. w Bobrówce)

Honorowy Obywatel Warszawy od czerwca 2005 roku.
Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LV/1476/2005 z dnia 16 czerwca 2005 roku.

Biskup polowy Wojska Polskiego (1991-2004), biskup diecezjalny warszawsko-praski (2004-2008), arcybiskup metropolita gdański (od 2008). 

W 1964 r. rozpoczął studia w Białostockim Seminarium Duchownym, skąd podczas III roku nauki powołano go na pełne dwa lata do wojska; służbę odbył w jednej z utworzonych wówczas kompanii kleryckich. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1970 r. Potem pracował jako duszpasterz w Szudziałowie na Białostocczyźnie i w Paryżu wśród Polonii. Studia kanoniczne odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktoryzował się w Rzymie w zakresie prawa kanonicznego Katolickich Kościołów Wschodnich.

W okresie od marca do grudnia 1980 r. był pracownikiem nadzwyczajnym Synodu Biskupów w Rzymie. Następnie udzielał się w Kurii Arcybiskupiej i Sądzie Arcybiskupim w Białymstoku, jednocześnie kierując studium katechetycznym. We wrześniu 1981 r. rozpoczął pracę w Watykanie, w Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich.

W tym czasie został kapelanem "Solidarności" Regionu Białystok. 21 stycznia mianowany biskupem polowym Wojska Polskiego, a w 1993 generałem dywizji. Także w roku 1991 otrzymał sakrę biskupią. W trakcie swej posługi ustanowił dwa wyróżnienia Ordynariatu Polowego WP (dyplom „Benemerenti” i Medal „Milito Pro Christo”).
17 lipca 2004 r. został podniesiony do godności arcybiskupa.

Jest krajowym duszpasterzem kombatantów oraz członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Stoi również na czele Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. W 2000 r. został członkiem Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu w Jerozolimie w randze Komandora z Gwiazdą. Od 14 marca 2007 r. jest współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. W październiku 2012 r. Konferencja Episkopatu Polski wyznaczyła go na delegata ds.Telewizji Trwam.

Jest Honorowym Obywatelem Białegostoku i powiatu monieckiego. Otrzymał także tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Komandorią "Missio Reconciliations", Medalem "Milito Pro Christo" i dyplomem "Benemerenti", Medalem "Polonia Mater Nostra Est" i Medalem "Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej".     

>> english version 

Wyróżnienia