Close
beak

Janusz Brochwicz-Lewiński 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: ŚRODA, 5 LIPCA 2017 - 13:13, Stawicka Małgorzata

 fot. Archiwum Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Oddział w Warszawie.

Janusz Brochwicz-Lewiński (ur. 17 września 1920 r. Wołkowysku, zm. 5 stycznia 2017 r. w Warszawie)

Honorowy Obywatel Warszawy od maja 2007 roku
Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr X/269/2007 z dnia 24 maja 2007 roku. 

Pułkownik Janusz Brochwicz-Lewiński ps. Gryf - ur. 17.09.1920 r. w Wołkowysku na Grodzieńszczyźnie - żołnierz Armii Krajowej, w Powstaniu Warszawskim - w batalionie "Parasol". W 1939 roku uczestniczył w kampanii wrześniowej. Został aresztowany przez bolszewików pod Grodnem i skazany na karę śmierci. Znalazł się wtedy, wraz z grupą skazańców, w pociągu jadącym na Wschód. Udało mu się jednak uciec z transportu. Po kilkumiesięcznej wędrówce przedostał się do okupowanej przez hitlerowców Polski, wstępując w szeregi Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim, walcząc w batalionie "Parasol", dowodził legendarną obroną Pałacyku Michla na Woli.  

Dzięki jego brawurowej odwadze oraz wybitnemu talentowi dowódczemu, załoga kilkakrotnie odpierała silne natarcia niemieckie. Ciężkie rany odniesione w rejonie Cmentarza Kalwińskiego wyeliminowały go z dalszych walk. Po wojnie przebywał na emigracji. Na stałe powrócił do kraju w 2003 roku. Od tego czasu aktywnie działał w środowisku kombatanckim. 24 kwietnia 2008 roku Prezydent RP Lech Kaczyński mianował go do stopnia generała brygady w stanie spoczynku. Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari.

>> english version 

Wyróżnienia