Close
beak

Herbert Hoover 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: ŚRODA, 5 LIPCA 2017 - 11:46, Traczyk Ewa

fot. Underwood&Underwood Washington

Herbert Hoover, (ur. 10 sierpnia 1874 r. w West Branch, zm. 20 października 1964 r. w Nowym Jorku)
Honorowy Obywatel Warszawy od 10 listopada 1921 roku.

Prezydent Stanów Zjednoczonych (1929-1933).

Znany działacz humanitarny, przez wiele lat pomagał m.in. Polsce po odzyskaniu przez kraj niepodległości. Zasłynął jako organizator pomocy dla ludności cywilnej podczas I wojny światowej. Kierowana przez niego Amerykańska Administracja Pomocy (American Relief Administration) do lipca 1919 roku udzieliła pomocy żywnościowej 10 000 000 ludzi, a po wojnie - tylko do 1920 r. - ok. 200 000 000 poszkodowanych przez działania wojenne. Już w 1919 r. jednej z ulic Warszawy nadano nazwę alei Hoovera. W wigilię tego roku Józef Piłsudski wysłał do niego depeszę, dziękując za dary dla polskich dzieci. Za poprawę zdrowotności społeczeństwa polskiego Uniwersytet Jagielloński przyznał mu tytuł doktora medycyny, a w 1921 r. doktoraty honoris causa nadały Uniwersytety Warszawski i Lwowski. W 1922 r. w Warszawie, by upamiętnić dokonania Amerykańskiej Administracji Pomocy, odsłonięto (obecnie nieistniejący) Pomnik Wdzięczności dla Stanów Zjednoczonych Ameryki dłuta Ksawerego Dunikowskiego. Dziś to miejsce nosi nazwę Skweru Hoovera.

Podczas II wojny światowej ponownie brał udział w niesieniu pomocy poszkodowanym, m.in. tworząc Commission for Polish Relief (Comporel) dostarczającą w latach 1939-1941 żywność i odzież dla okupowanej Polski. 

Hoover został Honorowym Członkiem PCK oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Honorowym Obywatelem Lwowa a w 1922 r. Honorowym Obywatelem Rzeczypospolitej. Jest też patronem dwóch europejskich szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej oraz szkoły w Berlinie. 

>> english version 

Wyróżnienia