Close
beak

Erwin Axer 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: PONIEDZIAŁEK, 4 LIPCA 2016 - 11:37, Stawicka Małgorzata

 fot. Michał Englert 

Erwin Axer (ur. 1917 r. - zm. 2012 r.)

Honorowy Obywatel Warszawy od czerwca 2008 roku
Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXXV/1043/2008 z dnia 12 czerwca 2008 roku.

Urodzony 1 stycznia 1917 r. w Wiedniu, reżyser teatralny, autor felietonów teatralnych i zapisków wspomnieniowych. W 1939 r. ukończył Wydział Sztuki Reżyserskiej Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej. Debiutował na scenie Teatru Narodowego sztuką Księżyc nad Karybami Eugene'a O'Neilla. Po rozpoczęciu wojny wrócił do Lwowa, gdzie spędził trzy lata (1939 - 1942). W czasie okupacji sowieckiej, gdy czynny był Polski Teatr Dramatyczny we Lwowie, reżyserował w nim (m.in. Pannę Maliczewską Gabrieli Zapolskiej) i grał epizodyczne role. Po aresztowaniu ojca - znanego adwokata (który bronił m. in. w latach 30. głównej oskarżonej - Rity Gorgonowej w głośnym procesie poszlakowym), w końcu 1942 r. wyjechał do Warszawy. Brał udział w powstaniu warszawskim, po jego upadku został uwięziony w stalagu. Pracował w kamieniołomach w górach Harzu. Po wojnie wrócił do Polski. W 1946 r. został kierownikiem Teatru Kameralnego Domu Żołnierza w Łodzi (teatr ten po przeniesieniu do Warszawy w 1949 r. przemianowano na Teatr Współczesny). Kierował nim do 1981 r. W latach 1954 - 1957 był dyrektorem połączonych scen Teatru Współczesnego i Narodowego. Od 1962 r. reżyserował regularnie za granicą - w Niemczech, Szwajcarii, ZSRR, USA i Holandii, zaś od 1972 r. był gościnnym reżyserem wiedeńskiego "Burgtheater". Od 1949 do 1979 r., z małymi przerwami, wykładał na Wydziale Reżyserii w warszawskiej PWST. Napisał liczne eseje o teatrze oraz krótkie formy literackie, porównywane do prozy Antoniego Czechowa. Zostały one opublikowane w miesięcznikach "Dialog" i "Teatr" oraz w książkach: Listy ze sceny (1955, 1957), Sprawy teatralne (1966), Ćwiczenia pamięci (1984, 1991, 1998), Kłopoty młodości, kłopoty starości (2006), Z pamięci (2007).

 

fot. Michał Englert

>> english version 

Wyróżnienia