Close
beak

Monika Wiśnioch 

Notka biograficzna

Wykształcenie
 • Magister Administracji Samorządowej, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Warszawski
 • Licencjat Zarządzania i Marketingu Międzynarodowego, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych
 • Kierunek Prawo, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, studia magisterskie
Doświadczenie samorządowe i rządowe
 • 1995 - 1997 - Urząd Gminy Warszawy Włochy
 • 2004 - 2005 - MPWiK
 • 2000 - 2002 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WSI
 • 2004 - do teraz - w instytucji centralnej administracji rządowej

Zawodowo zajmuje się przeprowadzaniem przetargów w centralnej instytucji administracji rządowej.

Okręgi wyborcze

    Okręg Wyborczy nr 3

Kluby

    Klub Radnych - Platforma Obywatelska

Komisje

 • Komisja Budżetu i Finansów
 • Komisja Oświaty i Kultury
 • Zakres zainteresowań

  Lubi czytać książki, zwłaszcza beletrystykę
  Interesuje się filozofią i psychologią.
  Odskocznią jest dla niej przyroda.
  Najlepiej odpoczywa spacerując po lesie, najchętniej w gronie najbliższych.
  Obiecała synowi Markowi, że dołoży starań do poszerzenia oferty pozalekcyjnej dla młodzieży

  Strony WWW

  Dane kontaktowe

      tel.: (+48) 22 504 83 38

  Oświadczenia majątkowe

  Dyżury radnego

  Interpelacje i zapytania

  Obecności na posiedzeniach Rady

  Wyróżnienia