Close
beak

Zakres działania Biura. 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: CZWARTEK, 1 WRZEŚNIA 2016 - 10:58, Stańczak Anna

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Zespół Obsługi Rady

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, p. I, pok. 101
Plac Czerwca 1976 nr 1, 02-495 Warszawa;
tel. 22 443 60 70 ; fax 22 443 60 11

 

Do zakresu działania Zespołu Obsługi Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy należy w szczególności:

1)  obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy  i jej Komisji;
2)  udzielanie pomocy radnym w sprawowaniu mandatu;
3)  prowadzenie rejestru uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy;
4)  prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków komisji;
5)  kierowanie uchwał Rady Dzielnicy do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy i jednostek
     organizacyjnych;
6)  obsługa kancelaryjno-biurowa Przewodniczącego Rady Dzielnicy;
7)  organizowanie szkoleń dla radnych Dzielnicy;
7a) wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania  Zespołu;
8)  współpraca z Wydziałem Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Ursus w zakresie tworzenia budżetu Zespołu.

Wewnętrzny regulamin działalności Zespołu Obsługi Rady Dzielnicy m.st. Warszawy.

 

Wyróżnienia