Close
beak

Witryna Rady Warszawy > Dzielnice > Ursus > Rada Seniorów 2018-2021
 

 

 

     W dniu 4 listopada 2014r. Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr 181/XLII/2014 w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zgodnie z zapisami powyższej uchwały w skład Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym: 12 przedstawicieli wybieranych bezpośrednio przez mieszkańców Dzielnicy Ursus oraz po jednym przedstawicielu Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy. Członkiem Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Ursus, która ukończyła 60 lat, wyróżniająca się działalnością na rzecz środowiska osób starszych. Przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy wybierani są przez osoby w wieku 60 lat i więcej. Członkowie Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy powoływani i odwoływani są przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

     Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Uchwałą nr 216/XLVII/2018 z dnia 5 lipca 2018r. powołała Ryszarda Rogala jako swojego przedstawiciela do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus.

     W dniach 7 - 15 maja 2018r. odbyły się wybory do Rady Seniorów. Formularz zgłoszeniowy kandydata złożyło 8 osób. W wyniku głosowania zostały wyłonione 7 osób, które otrzymały największą liczbę głosów.

Wyróżnienia