Close
beak

Pastor Dariusz 

Notka biograficzna

Komisje

Działalność w komisjach: Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
                                      Mieszkaniowej.

Zakres zainteresowań

Brak informacji.

Strony WWW

Nie posiada.

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Brak informacji.

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania - zobacz

Obecności na posiedzeniach Rady

Rok Liczba posiedzeń Rady od początku kadencji Obecność Radnego na posiedzeniach Rady Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Rady
2018 3 3 100%
2019
2020
2021
2022
2023
Podsumowanie: 3 3 100%

Wyróżnienia