Close
beak

Lewandowska Anna 

Notka biograficzna

Z wykształcenia mgr inż. ochrony roślin, absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkole Głównej Handlowej. Zawodowo spełnia się jako nauczyciel, dlatego szczególnie bliska jest jej oświata w dzielnicy Ursus.
Z zamiłowania społecznik, który lubi pomagać innym, słuchać ludzi i wychodzić na przeciw potrzebom lokalnego środowiska. Chętnie angażuje się w akcje społeczne.
Prywatnie żona i matka dwójki dzieci - studentów wydziału mechanicznego i lekarskiego.
Od ponad dwudziestu lat związana z dzielnicą Ursus. Tu mieszka i pracuje.
Od 2010 roku członek Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie, od 2012 członek Zarządu, a od 2016 roku wiceprezes Zarządu SOwU.
Od 2010 roku radna Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, członek Komisji Oświaty oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. W kadencji 2014-2018 wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej, członek dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Od 2018 r. wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Komisje

Działalność w komisjach: Oświaty,
                                      Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
                                      Mieszkaniowej.

Zakres zainteresowań

Szeroko pojęte zagadnienia związane z dydaktyką i marketingiem oraz  fotografia, grafika komputerowa, literatura młodzieżowa.

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Dyżur Radnej Stowarzyszenia Obywatelskiego.

W poniedziałki, w godz. 15.00 – 16.00, po wcześniejszym potwierdzeniu spotkania za pośrednictwem Zespołu Obsługi Rady, 
tel.: 22 443 60 70.

Dodatkowe terminy spotkań uzależnione są od posiedzeń poszczególnych Komisji.

W związku z odbywającymi się posiedzeniami poszczególnych Komisji, których terminy mogą pokrywać się z dyżurami radnych, w celu potwierdzenia i ustalenia terminu spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt.

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania - zobacz

Obecności na posiedzeniach Rady

Rok Liczba posiedzeń Rady od początku kadencji Obecność Radnego na posiedzeniach Rady Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Rady
2018 3 3 100%
2019
2020
2021
2022
2023
Podsumowanie: 3 3 100%

Wyróżnienia