Close
beak

Kopcińska Wanda 

Notka biograficzna

Nauczyciel, dwoje dzieci. Radna pięciu kadencji.

Komisje

Działalność w komisjach: Kultury, Sportu i Spraw Społecznych,
                                      Oświaty,
                                      Mieszkaniowa.

Przewodnicząca Komisji Oświaty oraz Komisji Mieszkaniowej.

Zakres zainteresowań

Dobra książka, podróże.

Strony WWW

Nie posiada.

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Dyżur Radnej Stowarzyszenia Obywatelskiego

 

– za pośrednictwem Zespołu Obsługi Rady,
  
tel.: 22 443 60 70

 

W związku z odbywającymi się posiedzeniami poszczególnych Komisji, których terminy mogą pokrywać się z dyżurami radnych, w celu potwierdzenia i ustalenia terminu spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt.

 

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania - zobacz

Obecności na posiedzeniach Rady

Rok Liczba posiedzeń Rady od początku kadencji Obecność Radnego na posiedzeniach Rady Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Rady
2018 3 3 100%
2019
2020
2021
2022
2023
Podsumowanie: 3 3 100%

Wyróżnienia