Close
beak

Kacprzyk Dawid 

Notka biograficzna

Od 3 roku mieszka w Ursusie. student kierunku lekarskiego. Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy IV i V kadencji. I Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy III kadencji. Członek programu rozwoju edukacji w Warszawie w 2016 roku. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum na terenie Ursusa. Przewodniczący Zespołu Budowy skateparku w Parku Zachodnim.

Komisje

Działalność w komisjach: Rewizyjnej,
                                      Kultury, Sportu i Spraw Społecznych,
                                      Oświaty.

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Zakres zainteresowań

Kultura, sport, oświata, sprawy społeczne, medycyna, wolontariat, młodzieżowe rady, aktywizacja mieszkańców.

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Dyżur Radnego Koalicji Obywatelskiej

 

– za pośrednictwem Zespołu Obsługi Rady,
  
tel.: 22 443 60 70

 

W związku z odbywającymi się posiedzeniami poszczególnych Komisji, których terminy mogą pokrywać się z dyżurami radnych, w celu potwierdzenia i ustalenia terminu spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt.

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania - zobacz

Obecności na posiedzeniach Rady

Rok Liczba posiedzeń Rady od początku kadencji Obecność Radnego na posiedzeniach Rady Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Rady
2018 3 3 100%
2019
2020
2021
2022
2023
Podsumowanie: 3 3 100%

Wyróżnienia