Close
beak

Jaguścik Marianna 

Notka biograficzna

Komisje

Działalność w komisjach: Kultury, Sportu i Spraw Społecznych,
                                      Oświaty.

Przewodnicząca Komisji Oświaty.

Zakres zainteresowań

Brak informacji.

Strony WWW

Nie posiada.

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Dyżur Radnej Koalicji Obywatelskiej

Po uprzednim umówieniu za pośrednictwem Zespołu Obsługi Rady Dzielnicy

tel.: (0-22) 443 60 70

w Domu Kultury "Kolorowa", pokój nr 131, ul. Sosnkowskiego 16

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania - zobacz

Obecności na posiedzeniach Rady

Rok Liczba posiedzeń Rady od początku kadencji Obecność Radnego na posiedzeniach Rady Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Rady
2018 3 3 100%
2019
2020
2021
2022
2023
Podsumowanie: 3 3 100%

Wyróżnienia