Close
beak

Stanowiska Rady 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: PIĄTEK, 9 LISTOPADA 2018 - 11:49, Stańczak Anna

Nr.  Data  w sprawie  Treść stanowiska
4/XLVI/2018 21.06.2018 opatrywania podpisami materiałów promocyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy PDF
3/XLVI/2018 21.06.2018 zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy PDF
2/XLIII/2018 15.03.2018 przedłużenia linii metra i budowy stacji przesiadkowej "URSUS" łączącej budowaną linię metra i istniejącą kolei SKM PDF
1/XLI/2018 31.01.2018

przekazania na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Ryżowej stanowiących działki ewidencyjne nr 4/6, 4/3, 6/1 z obrębu 2-11-16 dla celów poszerzenia cmentarza parafialnego

PDF
8/XL/2017 05.12.2017r.

zaopiniowania przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie przy ulicach Zagłoby, Orląt Lwowskich, Warszawskiej i Keniga, oznaczonych jako działki ew. nr 99, nr 100/15 i nr 104/2 z obrębu 2-09-06 i oraz nr 186/1 z obrębu 2-09-07 o łącznej powierzchni 19.3605 ha wraz z nieodpłatnym przeniesieniem na własność budynków i urządzeń posadowionych na ww. działkach

PDF
7/XXXIX/2017 12.10.2017r.

zmniejszenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia, począwszy od października 2017r., dostępności na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju: rehabilitacja lecznicza

PDF
6/XXXVIII/2017 21.09.2017r. umieszczenia w sali obrad Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy tablicy upamiętniającej śp. Henryka Linowskiego PDF
5/XXXV/2017 26.06.2017r. podjęcia działań w celu powiększenia cmentarzy zlokalizowanych przy ul. Ryżowej i ul. Fasolowej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy PDF
4/XXXV/2017 26.06.2017r. wycofania z repertuaru Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hubnera w Warszawie pseudosztuki „Klątwa” w reżyserii Oliviera Frljicia PDF
3/XXXIII/2017 18.05.2017r. przekazania do Wojewody Mazowieckiego stanowiska zawartego w protokole Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy PDF
2/XXX/2017

02.03.2017r.

projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

PDF
1/XXIX/2017

02.02.2017r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pruszków oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pruszków PDF

 

 

Stan na dzień 10.10.2018r.

Stanowiska Rady Dzielnicy Ursus od roku 2003 do roku 2014.

Wyróżnienia