Close
beak

Najbliższe posiedzenie Rady 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: CZWARTEK, 17 STYCZNIA 2019 - 00:00, Stańczak Anna

17 stycznia 2019r. (czwartek) w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Pl. Czerwca 1976 r. nr 1, odbędzie się IV posiedzenie Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Rozpoczęcie planowane jest na godz. 18:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez Pana Krzysztofa Cegiełkę oraz Pana Tomasza Dąbrowskiego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów:
- nr 49/XLIX/2018 z dnia 20 września 2018r. z XLIX Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
- nr 50/L/2018 z dnia 20 września 2018r. z L Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
- nr 51/LI/2018 z dnia 4 października 2018r. z LI Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
- nr 3/III/2018 z dnia 13 grudnia 2018r. z III Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2019 – druk nr 20.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
7. Interpelacje.
8. Wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie sesji.
 

Zgodnie z § 22 Statut Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy o terminie, miejscu i porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Dzielnicy zawiadamia najpóźniej 7 dni przed terminem sesji.
Zgodnie z § 23 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy porządek obrad sesji ustala Przewodniczący Rady Dzielnicy.

Wyróżnienia