Close
beak

Witryna Rady Warszawy > Dzielnice > Ursus > Archiwum > Rada Seniorów 2015-2018
 

 

 

 

 

         Radni                                  Skład Rady                               Statut

 

 

Porządki obrad                                 Protokoły

 

 

 

     W dniu 4 listopada 2014r. Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr 181/XLII/2014 w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zgodnie z zapisami powyższej uchwały w skład Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym: 12 przedstawicieli wybieranych bezpośrednio przez mieszkańców Dzielnicy Ursus oraz po jednym przedstawicielu Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy. Członkiem Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Ursus, która ukończyła 60 lat, wyróżniająca się działalnością na rzecz środowiska osób starszych. Przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy wybierani są przez osoby w wieku 60 lat i więcej. Członkowie Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy powoływani i odwoływani są przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

     Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Uchwałą nr 30/V/2015 z dnia 5 marca 2015r. powołała Henryka Linowskiego jako swojego przedstawiciela do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus. Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego pismem z dnia 13 marca 2015r. jako swojego przedstawiciela wskazała Alicję Pilecką.

     W dniach 7 - 15 maja 2015r. odbyły się wybory do Rady Seniorów. Formularz zgłoszeniowy kandydata złożyło 25 osób, w trakcie trwania procedury zgłoszenia rezygnację złożyły 3 osoby. W wyniku głosowania zostały wyłonione 12 osób, które otrzymały największą liczbę głosów.

Wyróżnienia