Close
beak

Uchwały i stanowiska 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: ŚRODA, 8 MARCA 2017 - 10:55, Stańczak Anna

 

 Numer uchwały

 Data  W sprawie  Tekst uchwały  Uwagi

 1/2011

30.09.2011r.

powołania Komisji Skrutacyjnej Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus

PDF

 

 2/2011

30.09.2011r.

powołania przewodniczącej Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus

PDF

 

 3/2011

30.09.2011r.

powołania wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus

PDF

 

 4/2011

30.09.2011r.

powołania sekretarza Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus

PDF

 

 5/2011

30.09.2011r.

logo Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus

PDF

 

 6/2011

30.09.2011r.

powołania delegatów Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus do Młodzieżowej Rady Warszawy

PDF

 

 7/2012

05.01.2012r.

powołania komisji oraz jej składów Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

PDF

 

 8/2012

04.02.2012r.

powołania Skrutacyjnej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus

PDF

 

 9/2012

04.02.2012r.

powołania delegatów Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus do Młodzieżowej Rady Warszawy

PDF 

 

10/2012 

27.11.2012r. 

przyjęcia planu działań Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus oraz współpracy z władzami Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok szkolny 2012 / 2013 

 

PDF

 

 11/2012

27.11.2012r.

przyjęcia sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus oraz współpracy z władzami Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 

PDF

 

 12/2012

27.11.2012r. 

powołania Komisji Skrutacyjnej Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus 

PDF

 

 13/2012

27.11.2012r. 

powołania zastępcy przewodniczącej Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus 

PDF

 

 14/2012

27.11.2012r. 

powołania delegata Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus do Młodzieżowej Rady Warszawy 

PDF

 

15/2013 

17.01.2013r.

przystąpienia do opracowania i wdrożenia projektu "Młodzież w działaniu" 

PDF

 

 16/2013

17.01.2013r.

powołania radnych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus wobec rezygnacji dwójki dotychczasowych radnych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus 

PDF

 

 17/2013

31.01.2013r.

powołania nowego członka Komisji Rewizyjnej

 PDF

 

 18/2013

 31.01.2013r.

powołania przewodniczacej Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus

 PDF

 

 19/2013

 31.01.2013r.

 powołania zastępców przewodniczącej Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus

 PDF

 

 1/2014

19.11.2014 

powołania Komisji Skrutacyjnej MRDU 

PDF

 

 2/2014

 19.11.2014

powołania przewodniczacego MRDU 

PDF

 

 3/2014

 19.11.2014

powołania wiceprzewodniczacych MRDU 

PDF

 

 4/2014

 19.11.2014

przyjęcia pomysłu na ogłoszenie konkursu na nowe logo MRDU 

PDF

 

 5/2014

 15.12.2014

powołania komisji problemowych oraz jej składów 

PDF

 

1/2015

19.03.2015

włączenia się MRDU w organizację inicjatywy sportowej URSUS BIEGA 2015

 PDF

 

2/2015

19.03.2015

przyjęcia nowego logo MRDU oraz zasad jego używania 

 PDF

 

  3/2015

29.04.2015r. 

powołania delegatów MRDU do Młodzieżowej Rady Warszawy

PDF

 

 4/2015

 12.06.2015

wygaśnięcia manadtów radnych MRDU 

 PDF

 

 5/2015

 12.06.2015

wygaśnięcia manadtów radnych MRDU 

 PDF

 

6/2015

16.11.2015

powołania Komisji Skrutacyjnej MRDU

PDF

 

7/2015

16.11.2015

powołania zastępcy przewodniczącego i sekretarza MRDU

PDF

 

8/2015

16.11.2015

powołania delegatów MRDU do Młodzieżowej Rady Warszawy

PDF

 

1/2016

16.02.2016

powołania prezydium MRDU

PDF

2/2016

16.02.2016

zorganizowania konkursu "WarSzafka"

PDF

3/2016

06.03.2016

zorganizowania gry miejskiej "Bunt`76"

PDF

 

4/2016

22.04.2016

odwołania Radnej Julii Maślanki

PDF

 

5/2016

22.04.2016

odwołania Radnej Patrycji Osiadacz

PDF

 

6/2016

22.04.2016

odwołania Radnego Jakuba Studnickiego

PDF

Wyróżnienia