Close
beak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzież szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy tworzy wspólnotę samorządową będącą wspólnotą społeczności uczniowskich. Rada ma charakter konsultacyjny.

 

Celem działania Młodzieżowej Rady jest:

  1. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
  2. upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
  3. integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Dzielnicy;
  4. podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy i Miasta;
  5. organizowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z opisem Radnych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus.

 

Radni MRD

 

 

Wyróżnienia