Close
beak

Piotr Adamus 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: CZWARTEK, 18 PAŹDZIERNIKA 2018 - 12:40, Stańczak Anna

2015:

 Komisje

 Liczba posiedzeń Komisji

 Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

 Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Rewizyjna

9

9

100%

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

11

11

100%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

20

20

100%

2016:

 Komisje

 Liczba posiedzeń Komisji

 Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

 Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Rewizyjna

9

7

78%

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

11

9

82%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

19

16

84%

2017:

 Komisje

 Liczba posiedzeń Komisji

 Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

 Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Rewizyjna

8

8

100%

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

11

8

73%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

19

16

84% 

2018:

 Komisje

 Liczba posiedzeń Komisji

 Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

 Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Rewizyjna

8

8

100%

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

6

6

100%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

14

14

100%

  stan na dzień 18 października 2018r.

Wyróżnienia