Close
beak

Jarzębak Irena 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: CZWARTEK, 18 PAŹDZIERNIKA 2018 - 14:01, Stańczak Anna

2017:

 Komisje

 Liczba posiedzeń Komisji

 Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

 Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Oświaty(1)

13

5

38%

Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (2)

11

3

27%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

24

8

33%

 Radna Pani Irena Jarzębak do składu Radnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dołączyła składając ślubowanie w dniu 24.08.2017 r. Wobec powyższego nie uczestniczyła we wcześniejszych posiedzeniach Komisji Oświaty oraz Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

(1) Radna p. Irena Jarzębak w dniu 21.09.2017r. uchwałą 160/XXXVIII/2017 została powołana do składu Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

(2) Radna p. Irena Jarzębak w dniu 21.09.2017r. uchwałą 161/XXXVIII/2017 została powołana do składu Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

2018:

 Komisje

 Liczba posiedzeń Komisji

 Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

 Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Oświaty

10

10

100%

Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

10

7

70%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

20

17

85%

 stan na dzień 18 października 2018r.

Wyróżnienia